17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũyody là gìnew

17nhândântệ/giờchođồănvàchỗởchongườiphụcvụcũyodylàgìnew:17nhâ

17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũyody là gìnew

17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũ

yody là gì 17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũĐịa chỉ:

Long Khánh

yêu cầu về giới tính:

Nam hay nữ

tuổi:

18+

yody là gì 17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũNăm làm việc:

5 năm trở lên

số lượng:

38

yody là gì 17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũTiền lương:

600.000 / giờ

yody là gì 17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũYêu cầu công việc:

yody là gì

  17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũĐiều kiện ứng tuyển:

  17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũ

  1. Kỹ năng phối hợp, giao tiếp và phân tích mạnh mẽ
  2. Quen thuộc với các nền tảng phát triển truyền thông xã hội khác nhau như google \ facebook \ LinkedIn, trải nghiệm phát triển nền tảng phát triển khác tốt hơn.
  3. Am hiểu về thương mại điện tử và tiếp thị trên Internet, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới và thương mại điện tử quốc tế;
  4. Có kinh nghiệm về dịch vụ khách hàng hoặc trợ lý vận hành;
  5. Sinh viên mới tốt nghiệp được chấp nhận;
  6. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên tiếng Anh và các chuyên ngành khác có liên quan;
  7. Nam hoặc nữ, 18-35 tuổi
  8. Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc kiểm tra chất lượng;
  yody là gì

  Đề xuất cho bạn