Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)tao cv xin việcnew

Côngnhântổnghợp,nhânviênvậnhành(nhânviênnghỉđông/côngnhânngắnhạn

Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)tao cv xin việcnew

Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)

tao cv xin việc Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Địa chỉ:

Lạng Sơn

yêu cầu về giới tính:

Nam hay nữ

tuổi:

18+

tao cv xin việc Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Năm làm việc:

5 năm trở lên

số lượng:

76

tao cv xin việc Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Tiền lương:

500.000 / giờ

tao cv xin việc Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Yêu cầu công việc:

tao cv xin việc

  Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Điều kiện ứng tuyển:

  Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)

  1. Có những hiểu biết độc đáo về quản lý công ty;
  2. Quen thuộc với các quy tắc giao dịch, hệ thống xúc tiến tiếp thị và môi trường hoạt động của các kênh bên ngoài như Pinduoduo;
  3. Khả năng điều hành mạnh mẽ, chủ động và có tinh thần làm việc nhóm tốt
  4. Kỹ năng tư duy và giao tiếp xuất sắc;
  5. Sinh viên mới tốt nghiệp được chấp nhận;
  6. Làm quen với các phần mềm văn phòng, word excel, v.v.
  7. Thông thạo điều hành các phần mềm tài chính, Excel, Word và các phần mềm văn phòng khác;
  8. Giao tiếp tốt, khả năng lĩnh hội tốt, khả năng diễn đạt ngôn ngữ tốt, khả năng làm việc nhóm mạnh mẽ.
  tao cv xin việc

  Đề xuất cho bạn