Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)tìm việc làm thêm tại nhà tphcmnew

Côngnhântổnghợp,nhânviênvậnhành(nhânviênnghỉđông/côngnhânngắnhạn

Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)tìm việc làm thêm tại nhà tphcmnew

Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)

tìm việc làm thêm tại nhà tphcm Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Địa chỉ:

Hải Dương

yêu cầu về giới tính:

Nam giới

tuổi:

18+

tìm việc làm thêm tại nhà tphcm Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Năm làm việc:

2 năm trở lên

số lượng:

33

tìm việc làm thêm tại nhà tphcm Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Tiền lương:

350.000 / giờ

tìm việc làm thêm tại nhà tphcm Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Yêu cầu công việc:

tìm việc làm thêm tại nhà tphcm

  Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Điều kiện ứng tuyển:

  Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)

  1. Có nguyên tắc mạnh mẽ, làm việc tận tâm và tỉ mỉ, kiên nhẫn, chăm chỉ
  2. Tiếng Anh chuyên nghiệp bậc 4 hoặc cao đẳng Tiếng Anh bậc 6 (bao gồm cả) trở lên, nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh thành thạo, có kỹ năng biên dịch và phiên dịch thành thạo;
  3. Am hiểu về thương mại điện tử và tiếp thị trên Internet, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới và thương mại điện tử quốc tế;
  4. Làm quen với các phần mềm văn phòng, word excel, v.v.
  5. Ưu tiên những người đã tham gia điều hành Pinduoduo hơn một năm hoặc tham gia vận hành và quảng bá trang web hơn một năm.
  6. Khả năng điều hành mạnh mẽ, kinh nghiệm thực tế, khả năng tư duy logic mạnh mẽ, nhạy cảm với các con số và khả năng khai thác và phân tích dữ liệu nhất định.
  7. Có kỹ năng phán đoán, lập kế hoạch và thực thi tốt; hoạt động xã hội và cá nhân xuất sắc, tư duy tích cực, giao tiếp tốt, ứng xử tốt và có duyên;
  8. Nam hoặc nữ, 18-35 tuổi
  tìm việc làm thêm tại nhà tphcm

  Đề xuất cho bạn