Dịch vụ khách hàng Taobaoviệc làm vĩnh log hôm nay2022

DịchvụkháchhàngTaobaoviệclàmvĩnhloghômnay2022:DịchvụkháchhàngTaobao

Dịch vụ khách hàng Taobaoviệc làm vĩnh log hôm nay2022

Dịch vụ khách hàng Taobao

việc làm vĩnh log hôm nay Dịch vụ khách hàng TaobaoĐịa chỉ:

Phú Thọ

yêu cầu về giới tính:

Nam hay nữ

tuổi:

18+

việc làm vĩnh log hôm nay Dịch vụ khách hàng TaobaoNăm làm việc:

4 năm trở lên

số lượng:

2

việc làm vĩnh log hôm nay Dịch vụ khách hàng TaobaoTiền lương:

550.000 / giờ

việc làm vĩnh log hôm nay Dịch vụ khách hàng TaobaoYêu cầu công việc:

việc làm vĩnh log hôm nay

  Dịch vụ khách hàng TaobaoĐiều kiện ứng tuyển:

  Dịch vụ khách hàng Taobao

  1. Ưu tiên các chuyên ngành nhân sự hoặc chuyên ngành quản lý hành chính;
  2. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên tiếng Anh và các chuyên ngành khác có liên quan;
  3. Khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ, có khả năng tối ưu hóa sản phẩm và hoạt động dựa trên phân tích dữ liệu chuyên sâu và chi tiết;
  4. Quen thuộc với quy trình tài chính thương mại điện tử, có tinh thần trách nhiệm cao và đạo đức nghề nghiệp xuất sắc được ưu tiên;
  5. Giỏi tiếp thị Pinduoduo, có khả năng lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động quảng bá sản phẩm mạnh mẽ;
  6. Ưu tiên những người đã tham gia điều hành Pinduoduo hơn một năm hoặc tham gia vận hành và quảng bá trang web hơn một năm.
  7. Vận hành thành thạo phần mềm tài chính và phần mềm văn phòng, ưu tiên lao động có liên quan;
  8. Khả năng điều hành mạnh mẽ, chủ động và có tinh thần làm việc nhóm tốt
  việc làm vĩnh log hôm nay

  Đề xuất cho bạn