người quảng bá mạngđơnnew 2022

ngườiquảngbámạngđơnnew2022:ngườiquảngbámạngđơnngườiquảngbámạngĐịachỉ

người quảng bá mạngđơnnew 2022

người quảng bá mạng

đơn người quảng bá mạngĐịa chỉ:

Hà Nam

yêu cầu về giới tính:

Nam giới

tuổi:

18+

đơn người quảng bá mạngNăm làm việc:

vô hạn

số lượng:

22

đơn người quảng bá mạngTiền lương:

300.000 / giờ

đơn người quảng bá mạngYêu cầu công việc:

đơn

  người quảng bá mạngĐiều kiện ứng tuyển:

  người quảng bá mạng

  1. Vận hành thành thạo phần mềm tài chính và phần mềm văn phòng, ưu tiên lao động có liên quan;
  2. Có kinh nghiệm về dịch vụ khách hàng hoặc trợ lý vận hành;
  3. Có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc, làm việc tỉ mỉ và kiên nhẫn, chủ động và năng động.
  4. Ông có quan điểm riêng về quy hoạch thị trường túi xách trong và ngoài nước, đồng thời có thể theo dõi và định vị xu hướng của thị trường túi xách một cách nhanh chóng và rõ ràng.
  5. Hơn ba năm kinh nghiệm trong thiết kế sản phẩm túi, hơn một năm kinh nghiệm quản lý nhóm, dẫn dắt sự phát triển hoặc tham gia chuyên sâu vào nhiều sản phẩm túi thành công
  6. Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị marketing hoặc các chuyên ngành liên quan;
  7. Làm quen với các phần mềm văn phòng, word excel, v.v.
  8. Sinh viên mới tốt nghiệp được chấp nhận;
  đơn

  Đề xuất cho bạn