Nhân viên trải nghiệm mỹ phẩm tuyển sản phẩm trị mụn dùng thửcozy livingnew

Nhânviêntrảinghiệmmỹphẩmtuyểnsảnphẩmtrịmụndùngthửcozylivingnew:Nhân

Nhân viên trải nghiệm mỹ phẩm tuyển sản phẩm trị mụn dùng thửcozy livingnew

Nhân viên trải nghiệm mỹ phẩm tuyển sản phẩm trị mụn dùng thử

cozy living Nhân viên trải nghiệm mỹ phẩm tuyển sản phẩm trị mụn dùng thửĐịa chỉ:

Đồng Tháp

yêu cầu về giới tính:

Nam giới

tuổi:

18+

cozy living Nhân viên trải nghiệm mỹ phẩm tuyển sản phẩm trị mụn dùng thửNăm làm việc:

4 năm trở lên

số lượng:

18

cozy living Nhân viên trải nghiệm mỹ phẩm tuyển sản phẩm trị mụn dùng thửTiền lương:

550.000 / giờ

cozy living Nhân viên trải nghiệm mỹ phẩm tuyển sản phẩm trị mụn dùng thửYêu cầu công việc:

cozy living

  Nhân viên trải nghiệm mỹ phẩm tuyển sản phẩm trị mụn dùng thửĐiều kiện ứng tuyển:

  Nhân viên trải nghiệm mỹ phẩm tuyển sản phẩm trị mụn dùng thử

  1. Có ước mơ, đam mê, niềm tin, không muốn trở nên tầm thường, dám chiến đấu, kỳ vọng cao về hiệu suất và dám đặt các chỉ số doanh thu và lợi nhuận gộp cao hơn.
  2. Có tinh thần giao tiếp và hợp tác tốt, làm việc tỉ mỉ và kiên nhẫn, có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao.
  3. Giỏi về tiếp thị Jingdong, có khả năng lập kế hoạch và thực hiện tốt các hoạt động quảng bá sản phẩm;
  4. Có đạo đức nghề nghiệp tốt, nghiêm túc và thực tế, làm việc cẩn thận;
  5. Giỏi tiếp thị Pinduoduo, có khả năng lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động quảng bá sản phẩm mạnh mẽ;
  6. Nam hoặc nữ, 18-35 tuổi
  7. Sinh viên mới tốt nghiệp được chấp nhận;
  8. Tính cách lạc quan, vui vẻ, có khả năng giao tiếp, phối hợp, thích ứng và chịu áp lực cao;
  cozy living

  Đề xuất cho bạn