nxnxxxTổng hợp các cách tính lương hưu cụ thể và chi tiết nhất 2022

nxnxxxTổnghợpcáccáchtínhlươnghưucụthểvàchitiếtnhất2022:Cáchtínhlư

Cách tính lương hưu như thế nào và điều kiện kèm theo để hưởng lương hưu là gì được coi là mối chăm sóc chung của rất nhiều người lao động lúc bấy giờ. Hiểu được điều đó, ngay sau đây chúng tôi sẽ gửi tới bạn cách tính lương hưu đơn cử và cụ thể nhất 2022 !
Lương hưu hàng tháng được xác lập bằng tỷ suất hưởng lương hưu hàng tháng nhân và mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH so với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc ; hoặc bằng tỷ suất hưởng lương hưu hàng tháng nhân và mức trung bình thu nhập tháng đóng BHXH so với người tham gia BHXH tự nguyện. Đầu năm 2021, Nhà nước đã có 1 số ít đổi khác trong công thức tính lương hưu cho người lao động. Cùng khám phá những thông tin mới nhất về lương hưu, cách tính lương hưu trong bài viết này nhé !

I. Khái quát về lương hưu

lương hưu

Khái quát về lương hưu

Bạn đang đọc: Tổng hợp các cách tính lương hưu cụ thể và chi tiết nhất 2022

1. Lương hưu là gì?

Lương hưu là cụm từ rất quen thuộc và là mong ước trong suốt quy trình thao tác của người lao động. Lương hưu còn có tên gọi khác là tiền hưu trí, chỉ các khoản tiền mà doanh nghiệp và xã hội chi trả cho người lao động sau khi về hưu. Tùy thuộc vào đặc trưng và đặc thù riêng của từng nghề nghiệp khác nhau mà lương hưu hoàn toàn có thể được chi trả 1 lần hoặc hàng tháng theo pháp luật của nhà nước. Tiền hưu trí hoàn toàn có thể được lấy từ quỹ bảo hiểm xã hội do Nhà nước chi trả hoặc cũng hoàn toàn có thể từ quỹ hưu trí do các công ty bảo hiểm tư nhân giao dịch thanh toán cho người lao động .

2. Điều kiện hưởng lương hưu của người lao động

Theo pháp luật của điều 54 thuộc Luật Bảo hiểm xã hội năm trước, người lao độn g sẽ được hưởng lương hưu trong trường hợp đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên và nằm trong số các trường hợp kể sau :

 • Lao động từ đủ 60 tuổi so với nam và đủ 55 tuổi so với nữ .
 • Lao động từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi so với nam và từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi so với nữ ; đồng thời có đủ 15 năm làm các việc làm nặng nhọc hoặc ô nhiễm và có đặc thù nguy khốn hoặc đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm và nguy hại ; những nơi có thông số phụ cấp khu vực từ 0.7 trở lên .
 • Lao động trong độ tuổi từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên mà trong số đó có đủ 15 năm làm các việc làm tương quan tới khai thác than trong hầm lò nguy khốn, ô nhiễm theo lao lý .
 • Người lao động bị tai nạn đáng tiếc rủi ro đáng tiếc nghề nghiệp dẫn tới bị nhiễm HIV / AIDS .

II. Cách tính lương hưu

Hiện nay, có rất nhiều chiêu thức tính lương hưu theo pháp luật của nhà nước mà bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm, gồm có :

 • Cách tính lương hưu năm năm trước
 • Cách tính lương hưu năm 2017
 • Cách tính lương hưu năm 2018
 • Cách tính lương hưu từ 1/1/2018
 • Cách tính lương hưu năm 2019
 • Cách tính lương hưu năm 2020
 • Cách tính lương hưu cho cán bộ nhà nước nghỉ hưu theo pháp luật của luật mới .
 • Cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội
 • Cách tính lương hưu hàng tháng
 • Cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện
 • Cách tính lương hưu theo nghị định 108
 • Cách tính lương hưu cho doanh nghiệp tư nhân
 • Cách tính lương hưu trước tuổi

Từ ngày 01/01/2021, điều kiện kèm theo hưởng lương hưu biến hóa khá nhiều so với lao lý lúc bấy giờ. Dưới đây là cách tính lương hưu từ năm 2021 cho người nghỉ hưu chi tiết cụ thể nhất .

Theo quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính tương ứng với số năm đóng BHXH. Tỷ lệ hưởng tối thiểu là 45% và tối đa là 75%.

Trong đó, nếu người lao động nghỉ hưu từ năm 2021 thì :

– Lao động nam: 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 19 năm đóng BHXH, sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%, tối đa bằng 75%.

– Với lao động nữ: 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%, tối đa bằng 75%.

Để hướng dẫn chi tiết cụ thể hơn pháp luật này, Điều 7 Nghị định 115 / năm ngoái / NĐ-CP nêu rõ công thức tính lương hưu như sau :

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Trong đó :

1/ Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng năm được xác định như sau:

Với lao động nam

– Hưởng lương hưu từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2021: Đóng BHXH đủ 19 năm thì được hưởng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Sau đó, cứ mỗi năm đóng thêm BHXH thì cộng thêm 2%, tối đa là 75%.

Ví dụ :Ông A thao tác trong điều kiện kèm theo thông thường và đến năm 2021 đủ tuổi nghỉ hưu. Tính đến thời gian nghỉ, ông có 29 năm đóng BHXH. Lương hưu hàng tháng của ông được tính : 19 năm đóng BHXH = 45 % ; 10 năm đóng BHXH còn lại = 10 x 2 % = 20 % .Vậy lương hưu hàng tháng của ông A sẽ bằng 65 % mức trung bình tiền lương / thu nhập tháng đóng BHXH .

– Hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2022 trở đi: Đóng BHXH đủ 20 năm thì được hưởng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%, tối đa là 75%.

Ví dụ : Ông B nghỉ hưu năm 2022 và lúc nghỉ hưu, ông có 30 năm đóng BHXH. Khi đó, mức lương hưu của ông B bằng 65 % mức trung bình tiền lương đóng BHXH : 20 năm đóng BHXH = 45 % ; 10 năm đóng BHXH còn lại = 10 x 2 % = 20 % .

Với lao động nữ

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định 115 năm năm ngoái, lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2021 trở đi, tỷ suất hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45 % tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2 %, mức tối đa bằng 75 % .Ví dụ : Bà C đã tham gia BHXH được 25 năm và năm 2021 bà C nghỉ hưu thì bà C được hưởng lương hưu bằng 65 % ( 15 năm tiên phong đóng BHXH = 45 % ; 10 năm tiếp theo đóng BHXH là 10 x 2 % = 20 % ) .

lương hưu

Cách tính lương hưu

1. Tỷ lệ hưởng lương hưu

Tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ có sự độc lạ giữa các thời gian về hưu của người lao động. Cụ thể là :

 • Đối với người lao động về hưu trước ngày 1/1/2018 thì tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ được xác định theo cách tính lương hưu 2018 trở về trước mà mới nhất là cách tính lương hưu 2017: 

Với nam : Tỉ lệ hưởng lương hưu = 45 % + ( Thời gian tham gia BHXH – 15 năm ) x 2 %Với nữ : Tỉ lệ hưởng lương hưu = 45 % + ( Thời gian tham gia BHXH – 15 năm ) x 3 %

 • Đối với người lao động về hưu bắt đầu từ ngày 1/1/2018 trở đi thì tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ được tính theo cách tính lương hưu sau năm 2018 mà mới nhất hiện nay là cách tính lương hưu 2019. Cụ thể là:

Đối với nữ : Tỷ lệ hưởng lương hưu = 45 % + ( Thời gian tham gia BHXH – 15 năm ) x 2 %Đối với nam :+ Về hưu từ 01/01/2018 : tỷ suất lương hưu = 45 % + ( Thời gian tham gia BHXH – 16 năm ) x 2 % .+ Về hưu từ 01/01/2019 : tỷ suất lương hưu = 45 % + ( Thời gian tham gia BHXH – 17 năm ) x 2 % .+ Về hưu từ 01/01/2020 : tỷ suất lương hưu = 45 % + ( Thời gian tham gia BHXH – 18 năm ) x 2 % .+ Về hưu từ 01/01/2021 : tỷ suất lương hưu = 45 % + ( Thời gian tham gia BHXH – 19 năm ) x 2 % .+ Về hưu từ 01/01/2022 : tỷ suất lương hưu = 45 % + ( Thời gian tham gia BHXH – 20 năm ) x 2 % .

2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Căn cứ Điều 9 Nghị định 115 năm năm ngoái, mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu của người lao động được pháp luật đơn cử như sau :- Người lao động thực thi chính sách tiền lương do Nhà nước pháp luật có hàng loạt thời hạn đóng BHXH thì tính trung bình tiền lương tháng đóng BHXH như sau :

  STT  

   Thời gian bắt đầu tham gia BHXH   

       Tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH       

1Trước ngày 01/01/1995Của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu2Từ 01/01/1995 – 31/12/2000Của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu3Từ 01/01/2001 – 31/12/2006Của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu

4

Xem thêm: Quy định chung về Báo cáo tài chính theo thông tư 133 – KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP

Từ 01/01/2007 – 31/12/2015Của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu5Từ 01/01/2016 – 31/12/2019Của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu6Từ 01/01/2020 – 31/12/2024Của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu7Từ 01/01/2025 trở điCủa tiền lương tháng đóng BHXH của hàng loạt thời hạn

– Người lao động có hàng loạt thời hạn đóng BHXH theo chính sách tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hành động : Bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính của hàng loạt thời hạn đóng BHXH .- Người lao động có thời hạn đóng BHXH thuộc đối tượng người dùng thực thi chính sách tiền lương do Nhà nước pháp luật vừa do người sử dụng lao động quyết định hành động : Bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính chung của các thời hạn .- Người lao động có thời hạn đóng BHXH đủ 15 năm trở lên thì lấy mức lương cao nhất của việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại … hoặc mức tiền lương trước khi chuyển ngành tương ứng với số năm tính trung bình tiền lương tháng đóng BHXH đã nêu ở bảng trên nếu là sĩ quan quân đội, công an …- Người lao động có thời hạn đóng BHXH trước ngày 01/10/2004 theo chính sách tiền lương do Nhà nước pháp luật mà hưởng BHXH từ ngày 01/01/2016 trở đi : Tiền lương tháng đóng BHXH làm địa thế căn cứ tính hưởng BHXH được quy đổi theo chính sách tiền lương lao lý tại thời gian nghỉ việc ;- Người lao động đã đóng BHXH có phụ cấp thâm niên nghề sau đó chuyển sang ngành khác không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề : Lấy mức trung bình tiền lương tháng làm địa thế căn cứ tính lương hưu tại thời gian nghỉ hưu cộng với phụ cấp thâm niên nghề ( nếu đã được hưởng ) theo thời hạn đã đóng BHXH gồm phụ cấp thâm niên nghề quy đổi theo chính sách tiền lương tại thời gian nghỉ hưu để tính lương hưu .

cách tính lương hưu

 • Trường hợp người lao động nằm trong cả 2 trường hợp kể trên, nghĩa là thời hạn đóng BHXH theo tiền lương hàng tháng vừa do người sử dụng lao động quyết định hành động lại vừa do Nhà nước pháp luật thì công thức tính sẽ đổi khác như sau :

cách tính lương hưu

Như vậy, người lao động hoàn toàn có thể địa thế căn cứ vào tình hình trong thực tiễn của mình để xác lập tỷ suất hưởng lương hưu và mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH một cách đúng mực, từ đó thuận tiện thống kê giám sát được mức lương hưu mà mình được hưởng theo lao lý .

>>> Cách tính lương Gross sang Net, Net sang Gross chuẩn nhất 2022

III. Cách tính lương hưu bình quân 5 năm cuối

lương hưu

Cách tính lương hưu trung bình 5 năm cuốiCách tính lương hưu trung bình 5 năm cuối được lao lý rất cụ thể tại điểm a khoản 1 Điều 20 Thông tư 59/2015 / TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội. Theo đó, các trường hợp xác lập mức lương hưu của người lao động sẽ được tính như sau :

 • Trường hợp người lao động khởi đầu tham gia đóng BHXH từ trước ngày 1/1/1995 thì mức trung bình tiền lương sẽ được tính bằng thương số của tổng tiền lương tháng đóng BHXH trong 5 năm cuối trước khi về hưu chia cho 60 tháng .

M = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH trong 5 năm cuối / 60 (tháng).

 • Ngoài trường hợp kể trên, mức lương trung bình của người lao động sẽ không được vận dụng cách tính lương hưu trung bình 5 năm cuối mà được xác lập theo từng mốc thời hạn đơn cử :

Thời gian bắt đầu tham gia BHXH

Số năm tính bình quân tiền lương 

Từ ngày 1/1/1995 đến ngày 31/12/20006 nămTừ ngày 1/1/2001 đến ngày 31/12/20068 nămTừ ngày 1/1/2007 đến ngày 31/12/201510 nămTừ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/201915 nămTừ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/202420 nămTừ ngày 1/1/2025 trở điToàn bộ thời hạn đóng BHXHToàn bộ thời hạn đóng BHXH theo chính sách tiền lương do người sử dụng lao động lao lýToàn bộ thời hạn đóng BHXHIV. Ví dụ cách tính lương hưu

Hiện nay có rất nhiều mẫu ví dụ cách tính lương hưu để người lao động tham khảo. Tuy nhiên phổ biến nhất có lẽ là ví dụ về cách tính lương hưu của giáo viên. Sau đây, 123job sẽ đưa ra một ví dụ để người lao động hiểu hơn về cách áp dụng công thức tính lương hưu trong trường hợp cụ thể.

Một lao động nữ là giáo viên tiểu học theo biên chế của Nhà nước khởi đầu từ tháng 9/1987, đóng BHXH trong hàng loạt thời hạn công tác làm việc và đến ngày 12/4/2017 khi người này đủ 55 tuổi đã nghỉ hưu theo đúng lao lý. Trong trường hợp này, mức lương hưu sẽ được xác lập như thế nào ?Theo pháp luật tại điểm c, khoản 1, Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước, đối tượng người dùng xét lương hưu là nữ, đã đủ độ tuổi nghỉ hưu và đã có đủ 20 năm đóng BHXH tính đến hết ngày 12/4/2017 ( 9/1987 đến 12/4/2017 ) sẽ được tính lương cho 29 năm 7 tháng tham gia đóng BHXH. Theo pháp luật thì thời hạn đóng BHXH lẻ từ 7 tháng trở lên sẽ được làm tròn thành 1 năm nên cách tính lương hưu giáo viên của người lao động này sẽ là :

 • 15 năm tiên phong tham gia đóng BHXH sẽ tương ứng với 45 %
 • Kể từ năm thứ 16 tham gia đóng BHXH trở đi thì mỗi năm mức lương của người lao động sẽ được tính thêm 3 %, như vậy sẽ là 15 x 3 % = 45 %
 • Tổng 2 tỷ suất trên cho 29 năm 7 tháng ( làm tròn thành 30 năm ) = 45 % + 45 % = 90 %

Tuy nhiên cũng theo pháp luật, tỷ suất hưởng lương hưu của người lao động không được vượt quá 75 % nên trong trường hợp này mức lương hưu sẽ bằng 75 % mức lương trung bình của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu. Do người lao động mở màn tham gia BHXH từ 9/1987 ( trước ngày 1/1/1995 ) nên mức lương trung bình sẽ được tính là trung bình của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu ( lấy tổng số tiền lương của 5 năm cuối / 60 tháng ) .

V. Cập nhật: Tăng thêm 7,4% lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng từ 1.1.2022

Thủ tướng nhà nước Phạm Minh Chính vừa ký Nghị định 108 / 2021 / NQ-CP về việc kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng so với các đối tượng người tiêu dùng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1-1-2022 .Theo đó, từ ngày 1-1-2022, kiểm soát và điều chỉnh tăng thêm 7,4 % trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12-2021 so với các đối tượng người dùng sau :1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động ( kể cả người có thời hạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009 / QĐ-TTg về việc chuyển bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện ) ;Quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác làm việc cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng .2. Cán bộ xã, phường, thị xã lao lý tại :- Nghị định 92/2009 / NĐ-CP về chức vụ, số lượng, 1 số ít chính sách, chủ trương so với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị xã và những người hoạt động giải trí không chuyên trách ở cấp xã ;- Nghị định 34/2019 / NĐ-CP sửa đổi 1 số ít lao lý về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động giải trí không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố ;- Nghị định 121 / 2003 / NĐ-CP về chính sách, chủ trương so với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị xã ;- Nghị định 09/1998 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 50 / CP về chính sách sinh hoạt phí so với cán bộ xã, phường, thị xã đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng .3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo pháp luật của pháp lý ; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo :- Quyết định 91/2000 / QĐ-TTg về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời gian ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng ;- Quyết định 613 / QĐ-TTg về việc trợ cấp hằng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác làm việc thực tiễn đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động ;- Công nhân cao su đặc đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 206 – CP về chủ trương so với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe thể chất nay già yếu phải thôi việc .4. Cán bộ xã, phường, thị xã đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 130 – CP ngày 20-6-1975 và Quyết định 111 – HĐBT về việc sửa đổi 1 số ít chủ trương, chính sách so với cán bộ xã, phường .5. Quân nhân đang hưởng chính sách trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 142 / 2008 / QĐ-TTg về thực thi chính sách so với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác làm việc trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương ( được sửa đổi bởi Quyết định 38/2010 / QĐ-TTg ) .6. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 53/2010 / QĐ-TTg về chính sách so với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác làm việc trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương .7. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác làm việc cơ yếu hưởng lương như so với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 62/2011 / QĐ-TTg về chính sách, chủ trương so với đối tượng người tiêu dùng tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm trách nhiệm quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc .

8. Ngoài ra, các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này nghỉ hưu trước ngày 1-1-1995 sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định này mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 2.500.000 đồng/tháng; cũng thuộc đối tượng điều chỉnh.

Xem thêm: Lịch nộp thuế tháng 4/2021: Các loại báo cáo thuế và tiền thuế phải nộp

Theo đó, tăng thêm 200.000 đồng / người / tháng so với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng / người / tháng trở xuống ; tăng lên bằng 2.500.000 đồng / người / tháng so với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng / người / tháng đến dưới 2.500.000 đồng / người / tháng .Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi kiểm soát và điều chỉnh theo pháp luật là địa thế căn cứ để tính kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần kiểm soát và điều chỉnh tiếp theo .

VI. Kết luận 

Trên đây là hàng loạt thông tin chi tiết cụ thể về cách tính lương hưu trong từng trường hợp mà chúng tôi muốn gửi tới bạn. Hy vọng rằng trải qua bài viết này bạn đã biết cách xác lập đúng mực mức lương hưu được hưởng cho mình và người thân trong gia đình. Cảm ơn bạn đã dành thời hạn theo dõi bài viết và hẹn gặp lại bạn ở những bản tin tiếp theo của 123 job !

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp

nxnxxx

Đề xuất cho bạn