17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũviệc làm trảng bomnew

17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũviệc làm trảng bomnew

17nhândântệ/giờchođồănvàchỗởchongườiphụcvụcũviệclàmtrảngbomne