Chuyến thăm không báo trước đến cửa hàng, được thực hiện gần đâyviệc làm từ 19h đến 23h tphcm2022

Chuyến thăm không báo trước đến cửa hàng, được thực hiện gần đâyviệc làm từ 19h đến 23h tphcm2022

Chuyếnthămkhôngbáotrướcđếncửahàng,đượcthựchiệngầnđâyviệclàmtừ19h