Mời các thương gia địa phương ở Nam Ninh đến định cư trong Nền tảng Chương trình Mini Space Chuangyilàm thêm2022

Mời các thương gia địa phương ở Nam Ninh đến định cư trong Nền tảng Chương trình Mini Space Chuangyilàm thêm2022

MờicácthươnggiađịaphươngởNamNinhđếnđịnhcưtrongNềntảngChươngtrình