17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũviệc làm vinmart2022

17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũviệc làm vinmart2022

17nhândântệ/giờchođồănvàchỗởchongườiphụcvụcũviệclàmvinmart2022