Xiqing Rain Boots Factory tuyển công nhân tạm thờiviec lam tan an moi nhatnew

Xiqing Rain Boots Factory tuyển công nhân tạm thờiviec lam tan an moi nhatnew

XiqingRainBootsFactorytuyểncôngnhântạmthờivieclamtananmoinhatnew:Xi

Dọn dẹp 18-63 tuổi, bao ăn ở, lương caoviec lam tan an moi nhatnew

Dọn dẹp 18-63 tuổi, bao ăn ở, lương caoviec lam tan an moi nhatnew

Dọndẹp18-63tuổi,baoănở,lươngcaovieclamtananmoinhatnew:Dọndẹp18-63