Tuyển dụng Caofeidian Shougangtuyển dụng biên hòanew 2022

TuyểndụngCaofeidianShougangtuyểndụngbiênhòanew2022:TuyểndụngCaofeidian

Tuyển dụng Caofeidian Shougangtuyển dụng biên hòanew 2022

Tuyển dụng Caofeidian Shougang

tuyển dụng biên hòa Tuyển dụng Caofeidian ShougangĐịa chỉ:

Bà Rịa

yêu cầu về giới tính:

Nam giới

tuổi:

18+

tuyển dụng biên hòa Tuyển dụng Caofeidian ShougangNăm làm việc:

5 năm trở lên

số lượng:

31

tuyển dụng biên hòa Tuyển dụng Caofeidian ShougangTiền lương:

350.000 / giờ

tuyển dụng biên hòa Tuyển dụng Caofeidian ShougangYêu cầu công việc:

tuyển dụng biên hòa

  Tuyển dụng Caofeidian ShougangĐiều kiện ứng tuyển:

  Tuyển dụng Caofeidian Shougang

  1. Giao tiếp tốt, khả năng lĩnh hội tốt, khả năng diễn đạt ngôn ngữ tốt, khả năng làm việc nhóm mạnh mẽ.
  2. Có đạo đức nghề nghiệp tốt, nghiêm túc và thực tế, làm việc cẩn thận;
  3. Kỹ năng phối hợp, giao tiếp và phân tích mạnh mẽ
  4. Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc kiểm tra chất lượng;
  5. Công việc sáng tạo, kiên cường, chịu được áp lực, giỏi tìm kiếm đột phá, chớp thời cơ trong khó khăn.
  6. Có kinh nghiệm về dịch vụ khách hàng hoặc trợ lý vận hành;
  7. Thông thạo điều hành các phần mềm tài chính, Excel, Word và các phần mềm văn phòng khác;
  8. Khả năng điều hành mạnh mẽ, kinh nghiệm thực tế, khả năng tư duy logic mạnh mẽ, nhạy cảm với các con số và khả năng khai thác và phân tích dữ liệu nhất định.
  tuyển dụng biên hòa

  Đề xuất cho bạn